Skriv ut denna sida

Vi tar ansvar för våra tillverkade produkter och erbjuder garanti för våra kunder. Vi erbjuder även våra kunder service på produkter vars garanti har upphört att gälla.

Förutom produktgarantin erbjuder vi våra kunder garanti på våra utförda arbeten.

Garantin gäller för produkten, samt dess beståndsdelar såsom glaspaket, beslag, trä- eller plastdel.

Garantitid på glaspaket - 5 år

Garantitid på beslag - 5 år

Garantitid på målning - 2 år

Garantitid på allmän konstruktion - 2 år

Garantitid på produktens form - 10 år

Garantitid på våra utförda arbeten - 2 år

Garantitid på plastprofil Rehau - 30 år (Rehau Quality Guarantee)